Homepage
Hangzhou Xiaoshan Dunben Magnet Co., Ltd.
Address:1702, Unit 2, Building 1, Dacheng Mingzuo, Shiixn Road, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China
Tel:86-571-82839615
Fax:86-571-82751287
Mail:hzdunben@yahoo.com
Contacts:Miss Sally (Mr)
Cellphone number:15868413907
Online Status:Offline Send message